Öğrenci Kabulü

Yüksek Lisans programlarına, Akademik Personel ve Yüksek Lisans Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları veya buna YÖK tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınav sonuçları ve lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre başvuru kabul edilir. Uluslararası öğrencilerin yapmış oldukları lisans programının üniversitemiz lisans programlarına eşdeğer olduğunu gösterir bir belge sunulmalıdır. Ayrıca, adaylarda yeterli düzeyde İngilizce yabancı dil bilgisi aranır. Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceğine Enstitü Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Senatosu karar verir. Yüksek lisans programlarına başvuruda aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

Diploma ve mezuniyet not ortalaması: Adaylar bir lisans diplomasına sahip olmalı ve lisans not ortalaması en az anabilim dalı için belirlenennot ortalamasına eşdeğerolmalıdır.

ALES puanı: Adaylar Yüksek Lisans Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) başvurdukları programın puan türünde yüksek lisans için en az 55 (elli beş) veya Üniversite Senatosu’nca belirlenen standart puan almış olmalıdırlar. Türkiye dışında, KKTC ve diğer ülke öğrencilerinden ALES istenmeyebilir, GRE ve GMAT sınavları eşdeğer kabul

Yabancı Dil Sınavı: Adaylar başvuruda YÖK tarafından geçerliği kabul edilmiş olan yabancı dil sınavlarının birinden veya YDS, e-YDS, YÖKDİL, IELTS, TOEFL sınavlarındanbirinden veya yine geçerliliği kabul edilen uluslararası bir İngilizce dil sınavından Enstitü Kurulu tarafından belirlenen puanı almış veya yapılacak İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmak zorundadırlar.