Lisansüstü Program Anabilim Dalı Başkanı

Programın YÖDAK ve YÖK tarafından kurulma için başvuru metinlerinde bazı değişiklikler yapılmış ve programın yürütülmesinde burada belirtilenlere uyulması gerekmektedir.

Havacılık sektörünün genelinde donanımlı işgücü ihtiyacı sektörün büyümesi ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Sektörün dinamik ve karmaşık yapısı dikkate alındığında bu sektörde istihdam edilecek kalifiye işgücünün çok disiplinli bilgiler ile donatılmış olması gerektiği görülmektedir. Anılan ihtiyacı karşılayacak nitelikte lisansüstü eğitimi KKTC’nde şimdilik sadece Girne Üniversitesi verilebilmektedir. Girne Üniversitesi’nin havacılık alanında açtığı disiplinlerarası Havacılık Bilimleri Yüksek Lisans Programı (İngilizce) başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere bu alandaki boşluğu doldurmayı ve uluslararası düzeyde önemli bir yer edinmeyi hedeflemektedir.

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının hedef kitlesini; sivil havacılık, turizm, işletme, iktisat, endüstri mühendisliği, uçak ve uzay mühendisliği, malzeme mühendisliği vb. alanlarda lisans derecesine sahip akademisyen adayları ile hâlen akademik kadroda veya havaalanı, hava aracı üretim, hava aracı bakım, hava yolu yer hizmetleri gibi sektörün değişik alanlarında çalışanlar oluşturur.

Programdan mezun olanlar; havayolu işletmeleri, havaalanı işletmeleri, hava aracı bakım işletmeleri, hava aracı üretim işletmeleri gibi sektörde ticari amaçlarla faaliyet gösteren işletmelerin yanı sıra Sivil Havacılık Otoritesinin ve hava meydanları işletmelerinin ilgili kadrolarında ya da farklı üniversitelerin havacılık bölümlerinde açılan akademik kadrolarda istihdam edilebilecek niteliklere haiz olacaklardır. Sonuç olarak; tüm havacılık işletmelerine ve akademik kurumlara güncel ve kaliteli bilgilerle donatılmış havacı personel yetiştirmek vizyonu ile yola çıkılmaktadır. Amacımız, uluslararası düzeyde kaliteli bir eğitim vermek ve bu alanda lider bir eğitim kurum olarak tanınmaktır.

Prof. Dr. Süleyman Tolun