Başvuru Koşulları

(i) Havacılık Yönetimi Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları:

Temel Koşullar:

  • 4 yıllık lisans programından mezun olmak.
  • TC vatandaşı öğrencileri için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 55 puan almak (kayıt esnasında bu belgenin verilmesi zorunludur).

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının aslı/fotokopisi
  • TC öğrenci adayları için ALES Sınav sonucu fotokopisi
  • Transkript (not dökümü)
  • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
  • 2 adet fotoğraf
  • 2 adet referans mektubu.
  • Özgeçmiş (Fotoğraflı)
  • İngilizce Dil Bilgisi belgesi (varsa)

(ii) Başvurularda aranan koşullar:

Yüksek Lisans Programından mezun olmak, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünde en az 55 puan almak gerekmektedir. Kayıt esnasında bu belgenin verilmesi zorunludur, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden temin edilebilir.

Başvuru Formu, Üniversitemizin Internet sayfasından veya Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. Başvuruları değerlendirilen öğrenciler daha sonra duyurulacak tarihlerde sınav veya mülakata çağrılırlar ve mülakatların ardından programa kabul edilen öğrencilere bildirilir. Başvuru tarihleri ve kayıtlar ile ilgili detaylı bilgi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınabilir.