Öğrenci Kabulü

Başvuru sahiplerinin öncelikle e-posta yoluyla üniversiteyle iletişime geçmeleri veya çevrimiçi olarak lisansüstü başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Daha sonra başvuru, bir komite tarafından değerlendirilmek üzere sosyal bilimler enstitüsüne gönderilecektir. Ardından komite başvuruyla ilgili bir karar verecektir.

Giriş koşulları
Programa katılmak için, başvuru sahibinin lisans derecesine veya eşdeğerine sahip olması gerekir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular Turizm Fakültesi Dekanının da aralarında bulunduğu üç öğretim üyesinden oluşan bir kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, aday öğrencilerin başvurularını değerlendirerek programa kabul edilip edilmeyeceklerine karar verir.

E-Kaynaklar
Yüksek lisans programı büyük ölçüde araştırma faaliyetlerine bağlıdır. Bu nedenle öğrencilerin akademik makaleleri araştırmaları ve okumaları önerilir. Öğrenciler, Google Akademi’den veya Elsevier, Emerald, Taylor& Francis gibi yayıncılardan makaleler indirebilirler. Üniversitemizin kütüphanesi birçok dergiye ücretsiz erişim sağlamaktadır ve öğrenciler bundan faydalanabilmektedir.