Akademik Kadro

Prof. Dr. Arzu Babayiğit HOCAOĞLU – Pediatri Anabilim Dalı, Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı
Prof. Dr. Nilüfer Galip ÇELİK – Pediatri Anabilim Dalı, Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı
Yard. Doç. Dr. Özel YÜRÜKER – Immunoloji Anabilim Dalı
Dr. Hakan EVREN – Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı